Aktuellt

Här kan du läsa om vad som är aktuellt inom Sveriges kristna råd relaterat till fred, rättvisa och hållbar utveckling.

Besök även vår kalender

Fred i religionen namn!

Livsåskådning uppfattas höra till det privata och religion ses som grogrund för konflikt. Men tvärtemot gängse generaliseringar kring våld, konflikt och religion ser många religiösa själva på varandras olikheter med respekt – strävan efter rättvis fred är gemensam.

I boken Fred i religionens namn! finns sju personliga skildringar om fredens grund och ursprung inom olika religioner. De visar sig gömma rika resurser för arbetet mot en fredligare värld. Det är en unik samling texter som visar på skillnader och likheter i religionernas uttryckssätt, traditioner och fredssträvanden. I en avslutande del finns studieplan och frågor för samtal och fördjupning.

Klicka här för att beställa boken från Marcus förlag.

Kategorised som Fred, Interreligiöst fredsarbete

Internationella fredsdagen – Världsveckan för fred i Palestina och Israel

Peace one day Filippinerna
Internationella fredsdagen – Peace one Day 

Internationella fredsdagen är från början ett initiativ från skådespelaren och filmmakaren Jeremy Gilley. 2001 bestämde FN:s medlemsstater att den 21 september även skulle vara internationella dagen för global vapenvila och ickevåld.
www.peaceoneday.org

Inom ramen för Årtiondet för att övervinna våld (2001-2010) beslöt Kyrkornas Världsråd år 2004 att den 21 september även skulle fungera som den Internationella bönedagen för Fred (International Day for Prayer for Peace).

Läs mer om internationella fredsdagen här

Hastag i sociala medier för Internationella fredsdagen är #PeaceDay

International Day of Prayer for Peace

Världsveckan för fred i Palestina och Israel 

Den 18 till 24 september 2016 förenas kyrkor världen över i en gemensam vecka för fred i Palestina och Israel. Det är en möjlighet att be och visa sitt stöd för rättvisa, fred och försoning för alla i Palestina och Israel.

Temat 2016 är ”Gud har rivit skiljemuren” från Efesierbrevet 2:14:
Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. 

Församlingar uppmanas att be och samtala om vad som kan göras för att främja fred och rättvisa. En särskild bön från Jerusalem tas fram för veckan. Budskapet från veckan är att nu är det tid för palestinier och israeler att dela en rättvis fred.

Världsveckan för fred i Palestina och Israel  är ett initiativ av Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF)  som är en del av Kyrkornas Världsråd. Varje år väljs ett särskilt tema för utbildning, påverkan och förbön. PIEF uppmanar de som vill engagera sig i år att använda #DismantlingBarriers på sociala media. En särskild bön från Jerusalem kommer att läggas upp inför veckan.

Läs mer på Kyrkornas Världsråds webbplats (engelska)

På PIEF:s webbplats hittar du tips på fler aktiviteter (på engelska)

Bönekort om veckan för utskrift och utdelning:
Världsveckan för fred i Palestina och Israel
Flyern klipps i fyra delar så att bönekorten blir A6 format.

Här hittar du Jerusalembönen översatt till svenska.

Kategorised som Okategoriserade

Thursdays in Black

TIB SKR 1Fotograf: Elisabeth Korswing

I krig och konflikter används ofta våldtäkter och sexuellt våld som ett vapen för att bryta ner civilbefolkningen. Även här i Sverige utsätts kvinnor och män för könsbaserat våld. Problematiken med könsbaserat våld behöver synliggöras som ett brott mot mänskliga rättigheter, en kränkning av mänsklig värdighet och ett hinder för fred på alla samhällsnivåer.
TIB-Final_svenska_bild-298x300

År 2014 anslöt sig Sveriges kristna råd till den internationella kampanjen ”Thursdays in Black”. Kampanjen vill utmana de attityder och strukturer som är orsaken till våld och våldtäkt. Kampanjen har pågått sedan 1970-talet och stöttas sedan 80-talet av Kyrkornas Världsråd.

Du kan också delta i kampanjen och stå upp för en värld utan våld och våldtäkt:

  • Klä dig i svart på torsdagar, eller bär en Thursdays in Black-knapp.
  • Om du vill kan du lägga upp en bild på dig själv på facebook, twitter eller instagram. Hashtag är #thursdaysinblack och användaren på twitter @thursdaysinblack.

 

Kampanjen Thursdays in Black uppmuntrar alla, inte bara kvinnor, att klä sig i svart på torsdagar. Genom att delta i kampanjen på detta sätt visar du att du är trött på våld och att du kräver att få leva i ett samhälle där ingen behöver vara rädd för att bli slagen, trakasserad, våldtagen eller diskriminerad. Kampanjen uppmanar oss att synliggöra de strukturer i samhället som ligger bakom könsbaserat våld.

För mer information, besök gärna den internationella hemsidan www.thursdaysinblack.co.za eller www.facebook.com/ThursdaysBlack

 

 

Kategorised som Fred