Events

Aug 28
Theologies of persecution: help or hinder?
2017-08-28 -
Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet inbjuder till ett intressant seminarium med titeln "Theologies of persecution: help or hinder?" I många länder...
Ekumeniska centret, Stockholm
Sep 6
Gåvan att finnas till
2017-09-06 - 2017-09-08
Gåvan att finnas till - i världen, i kyrkan, i mitt eget liv, tillsammans med min medmänniska. Välkommen till konferens för det...
Svenska kyrkans stiftskansli, Uppsala
Sep 15
Inspirationsdag för arbets- och referensgrupper
2017-09-15 -
Vi inbjuder alla våra arbets- och referensgrupper till en inspirations- och informationsdag i ekumenikens tecken. Vi möts mellan klockan 11:00-14:00 på Ekumeniska...
Ekumeniska centret, Stockholm
Sep 18
Kunskaps- och inspirationsdag för dig som möter unga som mår dåligt
2017-09-18 -
Att barn och unga mår allt sämre är en växande utmaning i vårt samhälle och utgör en del av kyrkans...
Immanuelskyrkan, Stockholm
Sep 21
Utbildningsdag, konvertiter i asylprocessen
2017-09-21 -
Torsdagen den 21 september arrangerar Sveriges kristna råd (SKR) en högaktuell utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig främst...
Allianskyrkan, Jönköping
Nov 14
Själavård bland sjuka i hemmiljö
2017-11-14 - 2017-11-15
Och ni besökte mig ... - En utbildning med inriktning på själavård bland sjuka i hemmiljö Det är ett känt...
Sveriges kristna råd, Stockholm

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page