Fred och rättvisa

Genom Sveriges kristna råd vill kyrkorna i Sverige verka för fred och försoning genom att få människor att inse sitt ömsesidiga beroende av varandra. Det kan ske genom gränsöverskridande möten, som till exempel dialoger mellan religioner eller kontakter mellan nya och gamla svenskar.

Tack för era nomineringar till 2018 års Martin Luther King-pristagare!

En person eller grupp som arbetar för fred och rättvisa. För ett bättre samhälle. En person eller grupp som visar solidaritet med sina medmänniskor och som finner inspiration i ickevåldets ideal. Nu väntar vi spänt på nomineringskommitténs val!

Läs mer om priset och nomineringen