Fred i religionen namn!

Kan religioner vara en självklar och positiv kraft i det offentliga rummet? Idag märks en tilltagande religionskritik utifrån samhällets ökande sekularisering och internationella konflikter. Sveriges kristna råd har i samarbete med Sveriges interreligiösa råd tagit fram boken ”Fred i Religionens namn!” en interreligiös fredsantologi.

Livsåskådning uppfattas höra till det privata och religion ses som grogrund för konflikt. Men tvärtemot gängse generaliseringar kring våld, konflikt och religion ser många religiösa själva på varandras olikheter med respekt – strävan efter rättvis fred är gemensam.

I boken Fred i religionens namn! finns sju personliga skildringar om fredens grund och ursprung inom olika religioner. De visar sig gömma rika resurser för arbetet mot en fredligare värld. Det är en unik samling texter som visar på skillnader och likheter i religionernas uttryckssätt, traditioner och fredssträvanden. I en avslutande del finns studieplan och frågor för samtal och fördjupning.

Klicka här för att beställa boken från Marcus förlag.

Det här inlägget postades i Fred, Interreligiöst fredsarbete. Bokmärk permalänken.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page