Seminarium under Politikerveckan på Järva: Fred i religionens namn!

Sveriges kristna råd är med och arrangerar ett interreligiöst fredsseminarium under Politikerveckan på Järva med företrädare från olika religioner. Temat är Fred i religionens namn! vilket också är titeln på den fredsantologi som SKR tillsammans med Sveriges Interreligiösa Råd gav ut på Marcus förlag förra året. Under seminariet medverkar flera av bokens författare och fokus är religionen som en kraft i arbetet för en fredligare värld.

Kan religioner vara en självklar och positiv kraft i det offentliga rummet? Idag finns en tilltagande religionskritik i vårt samhälle, där religionen ofta framställs som orsak till krig och konflikter. Men tvärtemot dessa generaliseringar kring våld, konflikt och religion ser många religiösa själva på varandras olikheter med respekt – och strävan efter rättvisa och fred är gemensam. Visst kan religioner också utnyttjas för att legitimera våld, men i boken berättar sju personer från olika religioner om de rika resurser för fredsarbete som deras traditioner rymmer.

Boken har väckt stort intresse, och kommer snart i en andra svensk upplaga. Vid bokmässan i höst släpps också en engelsk översättning. Även om det inte råder brist på böcker om religion och fred har denna bok ett unikt upplägg som har bedömts ha intresse också för en internationell publik.

Tid: Söndagen den 17 juni kl 18-19

Plats: Seminariescen 4 på Spånga IP

Arrangörer: Stockholms stift, Sveriges kristna råd, Sveriges Interreligiösa Råd och Sensus

Medverkande:
Maynard Gerber, kantor i Stora synagogan i Stockholm, judisk representant i Sveriges Interreligiösa Råd
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
S L Shiva Shankar, föredragshållare, forskare, representant för hinduismen i Sverige
Trudy Fredriksson, ordförande, Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, styrelseledamot, Sveriges Interreligiösa Råd
Örjan Widegren, författare, representant för Svenska Bahá’í-samfundet
Moderator: Helene Egnell, Centrum för Religionsdialog, Stockholms stift

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page