Aktuellt

Här kan du läsa om vad som är aktuellt inom Sveriges kristna råd relaterat till fred, rättvisa och hållbar utveckling.

Besök även vår kalender

Seminarium under Politikerveckan på Järva: Fred i religionens namn!

Kan religioner vara en självklar och positiv kraft i det offentliga rummet? Idag finns en tilltagande religionskritik i vårt samhälle, där religionen ofta framställs som orsak till krig och konflikter. Men tvärtemot dessa generaliseringar kring våld, konflikt och religion ser många religiösa själva på varandras olikheter med respekt – och strävan efter rättvisa och fred är gemensam. Visst kan religioner också utnyttjas för att legitimera våld, men i boken berättar sju personer från olika religioner om de rika resurser för fredsarbete som deras traditioner rymmer.

Boken har väckt stort intresse, och kommer snart i en andra svensk upplaga. Vid bokmässan i höst släpps också en engelsk översättning. Även om det inte råder brist på böcker om religion och fred har denna bok ett unikt upplägg som har bedömts ha intresse också för en internationell publik.

Tid: Söndagen den 17 juni kl 18-19

Plats: Seminariescen 4 på Spånga IP

Arrangörer: Stockholms stift, Sveriges kristna råd, Sveriges Interreligiösa Råd och Sensus

Medverkande:
Maynard Gerber, kantor i Stora synagogan i Stockholm, judisk representant i Sveriges Interreligiösa Råd
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
S L Shiva Shankar, föredragshållare, forskare, representant för hinduismen i Sverige
Trudy Fredriksson, ordförande, Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, styrelseledamot, Sveriges Interreligiösa Råd
Örjan Widegren, författare, representant för Svenska Bahá’í-samfundet
Moderator: Helene Egnell, Centrum för Religionsdialog, Stockholms stift

Kategorised som Okategoriserade

Förändrad organisation för Sveriges kristna råd

 

Bakgrunden är att styrelsen menar att Sveriges kristna råd vuxit sig för stort och att det är svårt att administrativt klara den stora verksamheten. Det finns ingen kritik mot de verksamheter som ska upphöra, helheten har blivit för stor.

Kyrkorna och Sveriges kristna råd utreder nu former för hur arbetet kan fortsätta i framtiden och om enskilda organisationer eller samfund kan ta över delar av arbetet. Dessutom finns en rad referens- och arbetsgrupper inom Sveriges kristna råd som har ett övergripande ansvar för exempelvis globala rättvisefrågor, klimat och fred.

Vad betyder detta för ditt engagemang på hemmaplan? Inga stora förändringar planeras för verksamheten under 2018. Kyrkornas globala vecka arrangeras som vanligt i höst, kyrkor och församlingar kommer fortfarande att diplomeras till Kyrka för Fairtrade och få stöd i sitt arbete med rättvis handel. Inom fredsområdet fortsätter arbetet med Martin Luther King-priset tillsammans med Equmeniakyrkan och Kristna fredsrörelsen.

Ditt fortsatta engagemang betyder väldigt mycket! Vi koordinatorer för projekten blir ständigt uppmuntrade och berörda av det lokala engagemanget för fred, rättvisa och hållbar utveckling. Att du engagerar dig genom att se till att det finns Fairtrade-märkt kaffe på kyrkfikat eller sprider kunskap om rättvis handel i församlingsbladet bidrar du till en mer rättvis värld. Om du arrangerar en aktivitet kring globala rättvisefrågor eller en studiecirkel om fredsfrågor spelar roll. Vi är många som arbetar tillsammans i dessa frågor på våra olika håll och alla behövs!

Vi kommer att återkomma under hösten med mer information om hur du kan fortsätta få stöd för ditt engagemang efter årsskiftet. Om du har frågor innan dess är du välkommen att kontakta oss.

 

Kategorised som Okategoriserade

Författarsamtal om antologin ”Fred i religionens namn”

”Fred i religionens namn!” – är en interreligiös fredsantologi och en unik samling texter som visar på likheter och skillnader i religionernas uttryckssätt, traditioner och fredssträvanden. Boken är frukten av ett samarbete mellan Sveriges interreligiösa råd och Sveriges kristna råd. Läs mer om boken >>

Med antologin som utgångspunkt samtalar Elias Carlberg från Sveriges interreligiösa råd och Henrik Rosén som representerar Sveriges kristna råd med några av bokens författare. Publiken får gärna att delta i samtalet.

Detta sker: 

31 oktober kl. 17, Helsingborgs stadsbibliotek. I samarbete med Open Skåne. Se event >>

1 november kl. 13, Kulturkvarteret Kristianstad. I samarbete med Open Skåne. Se event >>

1 november kl. 16, Malmö högskola. I samarbete med Open Skåne. Se event >>

12 november kl 15 – 17.30, Mikaels församling, Hjärstavägen 33, Örebro. Författarsamtal i samarbete med Sensus studieförbund.

Kategorised som Interreligiöst fredsarbete