Författararkiv: elisabethkorswing

Seminarium under Politikerveckan på Järva: Fred i religionens namn!

Sveriges kristna råd är med och arrangerar ett interreligiöst fredsseminarium under Politikerveckan på Järva med företrädare från olika religioner. Temat är Fred i religionens namn! vilket också är titeln på den fredsantologi som SKR tillsammans med Sveriges Interreligiösa Råd gav ut på Marcus förlag förra året. Under seminariet medverkar flera av bokens författare och fokus är religionen som en kraft i arbetet för en fredligare värld.

Förändrad organisation för Sveriges kristna råd

Styrelsen för Sveriges kristna råd beslutade den 24 april att förändra organisationen för rådet (se pressmeddelande). Bland annat avslutas de fyra projektområdena Kyrkornas globala vecka, Hållbar kyrka, Kyrka för Fairtrade och Fred. Dessa områden avslutas vid årsskiftet och det sker alltså inga förändringar nu.

Författarsamtal om antologin ”Fred i religionens namn”

”Fred i religionens namn!” – är en interreligiös fredsantologi och en unik samling texter som visar på likheter och skillnader i religionernas uttryckssätt, traditioner och fredssträvanden. Boken är frukten av ett samarbete mellan Sveriges interreligiösa råd och Sveriges kristna råd.... Läs mer

Fred i religionen namn!

Kan religioner vara en självklar och positiv kraft i det offentliga rummet? Idag märks en tilltagande religionskritik utifrån samhällets ökande sekularisering och internationella konflikter. Sveriges kristna råd har i samarbete med Sveriges interreligiösa råd tagit fram boken ”Fred i Religionens namn!” en interreligiös fredsantologi.

Internationella fredsdagen – Världsveckan för fred i Palestina och Israel

Internationella fredsdagen – Peace one Day  Internationella fredsdagen är från början ett initiativ från skådespelaren och filmmakaren Jeremy Gilley. 2001 bestämde FN:s medlemsstater att den 21 september även skulle vara internationella dagen för global vapenvila och ickevåld. www.peaceoneday.org Inom ramen för Årtiondet... Läs mer

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page