Engagera dig

Vill du engagera dig fred, rättvisa och hållbar utveckling?

PJPlogo_colour_ENGFred, rättvisa och hållbar utveckling är viktiga begrepp när man ska identifiera kyrkornas prioriteringar för sina samhällsinsatser. Sveriges kristna råd driver på kyrkornas vägnar några projekt inom just dessa områden. Som del i Kyrkornas världsråd ansluter vi oss till Pilgrimage of justice and peace.

Läs gärna mer om olika ämnen under de olika rubrikerna i menyn ovan. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page