Internationella bönedagen för fred

21 september varje år är det internationella böndagen för fred då Kyrkornas världsråd inbjuder alla kyrkor runt hela jorden att tillsammans be för fred.
Där kan vi i Sverige vara med! Låt oss tro på bönens makt till förändring. Låt oss inte tappa modet, utan idogt be för fred och rättvisa.

Peace one day Mexico

Internationella fredsdagen och Internationella Bönedagen för fred

Internationella fredsdagen – Peace one Day – är från början ett initiativ från skådespelaren och filmmakaren Jeremy Gilley. 2001 bestämde FN:s medlemsstater att dagen skulle fungera som en internationella dagen för global vapenvila och ickevåld.
www.peaceoneday.org

Inom ramen för Årtiondet för att övervinna våld (2001-2010) beslöt Kyrkornas Världsråd år 2004 att den 21 september även skulle fungera som den Internationella bönedagen för Fred (International Day for Prayer for Peace).

International Day of Prayer for Peace

Var med och uppmärksamma dagen i bön och handling

Onsdagen den 21 september och även under söndagen innan eller söndagen efter.

Verktyg för fred
Vill du lära dig mer om fred och ickevåld? Vill du i bön och gudstjänst verka för fred? Vill du veta hur man mer praktiskt kan engagera sig i fredsarbete? Då är det här en verktygslåda för dig. Länk till verktyg för fred

Ett alldeles nytt tillskott i vår Verktygslåda är dramat Reflektioner utifrån Psalm 85 som utgår ifrån en diskussion mellan Sanning, Barmhärtighet, Rättvisa och Fred med inspiration från Psalm 85 i Psaltaren.

Fira gudstjänst för fred
Fira ekumenisk fredsgudstjänst/-andakt på Internationella böndagen för fred!
Tips på material finns i Verktyg för fred.

Tips från Kristna fredsrörelsen
Kristna fredsrörelsen har flera lokalgrupper på olika platser i Sverige som uppmärksammar dagen på olika sätt. De har samlat tips på sin webbplats.

Fredsbön i samband med Internationella böndagen för fred

 

Gud, när vi ser vår värld präglad av våld, terror och krig fylls vi av olika känslor och reaktioner. Vi känner sorg, hopplöshet och ilska, men också medkänsla, solidaritet och engagemang. Vi ber att du tar hand om oss och våra känslor och reaktioner. Ge oss tröst, hopp och eftertänksam besinning. Låt oss fyllas av din Ande så att vi kan bidra till fredliga relationer. Ge oss ny kraft och vilja att trots allt ändå ge vårt bidrag i bön och handling.

 Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Gud, i kärlek till din skapelse kommer du med fred och försoning som en gåva och kallelse till världen. Hjälp oss att förvalta det förtroende du visar oss och leva efter din kallelse. Ge oss mod att följa dig och stå upp mot våldet var det än visar sig; i nära relationer, i vår närmiljö, våld mot kvinnor, våld och utnyttjande av barn, våld som är rasistiskt och omänsklig behandling av de som flyr för sina liv. Låt oss hitta former att visa vår solidaritet med de som drabbas av våld.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Gud, vi ber för beslutsfattare och män och kvinnor med makt att de besinnar sig och tar sitt ansvar för det gemensamma bästa. Vi ber för fredsförhandlare och de som på politisk nivå kan bidra till fred och försoning. Ge alla som beslutar vishet och klarsyn så att de ser den spiral av våld som vapen och militära medel kan leda till. Låt beslut få präglas av insikten att fred är vägen till fred.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Vi ber för vår kyrka och vår församling. Hjälp oss här i vårt samhälle och vår bygd att vara ett tecken på fred. Låt oss möta varandra med respekt. Hjälp oss att inte fastna i vårt eget utan ge oss mod att våga gå över gränser och vara brobyggare. Ge oss kraft att aktivt motarbeta fördomar och generaliseringar om ”den andre”. Det är ibland svårt att förstå varandra. Det kan vara inom vår församling. Det kan handla om kristna som följer andra traditioner än vår egen eller medmänniskor med annan tro. Ge oss tålamod när vi försöker förstå varandra trots att det kan ta tid. Gör oss öppna för vad du Gud vill ge oss genom andra människor. Hjälp oss att inte göra skillnad på människor, utan se hur alla är lika viktiga för dig. Hjälp oss ge utrymme för allas röster. Låt oss Gud med din hjälp och nåd få vara med att bygga ditt rike som är ett fredens rike.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Och så tackar vi dig Gud för att många, på olika sätt, arbetar för fred. Tack för modiga fredsbyggare som ofta riskerar mycket och får betala ett högt pris för sitt engagemang. Tack för arbete för rättvisa som minskar konflikter och ger en grund för en mer fredlig värld. Tack för arbete som sker för att hålla fred med skapelsen och minska klimatförändringarna. Tack att vi får vara en del av din världsvida kyrka, som är en del av en global fredsrörelse, där vi kan ana att din Ande blåser försoningens och fredens vind.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page