Ekumeniska följeslagarprogrammet

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel skickar följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper – såväl palestinier som israeler.

SEAPPI framsidan

Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt projekt som drivs av Kyrkornas världsråd (World Council of Churches). Sveriges kristna råd samordnar den svenska insatsen.

För mer information: Följeslagarprogrammet

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page