Mer om SKRs arbete med klimat

Sveriges kristna råd har under flera år inom ramen för kärnområdet ”Ekumenisk diakoni/Kyrka-samhälle” arbetat med frågor som rör kyrkornas miljö- och klimatansvar. Ett särskilt samarbete har funnits med föreningen Etik & Energi. Nationella ekumeniska konferenser har arrangerats. Det har funnits en ekumeniskt sammansatt arbetsgrupp. Nedan finns ett antal intressanta länkar, boktips och rapporte

Sveriges kristna råds handlingsprogram för klimat och hållbar utveckling (PDF): Klimathandlingsprogram

Gudstjänstmaterial: ”Ur djupen ropar vi”

Rapport från det nordiska ekumeniska toppmötet i Köpenhamn i februari 2011 (PDF): Nordic Network Copenhagen Report

Från SKR:s samtalsdag 11 mars 2011 (PDF):
Stefan Swärd Klimatfrågan etiken forskningen och kyrkan 110311
Per Larsson Ekumenisk ekoteologi

Länkar:


Inom SKR:s arbete med klimat och hållbar utveckling finns ett särskilt samarbete med föreningen:

Etik & Energi

Studieförbund:
Sensus studieförbund
Studieförbundet Bilda

Kyrkornas globala vecka
Den ekumeniska veckan har under 2015 och 2016 tema Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår:
Kyrkornas globala vecka

Diakonias klimatkampanj:
http://www.diakonia.se/Engagera/Forsamlingar

Kyrkor och samfund i Sverige:
Svenska kyrkans arbete med frågor om hållbar utveckling
Svenska kyrkans sida ”Agera och påverka”
www.svenskakyrkan.se/ klimatrattvisa

Norden i övrigt:
Danske kirkers råd – Grön kirke

Europa:
ECEN Det europeiska kristna miljönätverket

Otrodoxa kyrkan:
Den gröna ekumeniske patriarken

Katolska kyrkan:
Bartolomeus

Andra miljöorganisationer i Sverige:
Svenska Naturskyddsföreningen
Klimataktion
Miljöförbundet Jordens vänner
Greenpeace
”Ställ om Sverige”

Tankesmedja:
Global utmaning

Myndigheter:
Naturvårdsverket
Energimyndigheten
Boverket

Europa:
EU:s klimatpolitik

Internationella organisationer:
IPCC – FN:s klimatpanel
UNFCCC – FN:s klimatkonvention
SEI – Stockholm Environment Institute

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page