Interreligiöst fredsarbete

Religionerna i Sverige agerar gemensamt mot hat och för fred i manifestationen Vägra hata! Under helgen den 30 januari – 1 februari 2015 gick budkavlar med ett uttalande från Sveriges interreligiösa råd mellan moskéer, synagogor, kyrkor och andra heliga rum i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Eskilstuna, Växjö, Linköping, Norrköping samt på fler orter i Sverige. Uttalandet lästes upp i samband med bön eller gudstjänst på fler än hundra platser i Sverige.

Manifestation Storkyrkan 1 februari 2015. Foto Magnus Aronson

Lena Posner-Körösi, ordförande i Judiska Centralrådet läste upp uttalandet från Sveriges interreligiösa råd vid gudstjänsten i Storkyrkan den 1 februari.

Initiativtagare till manifestationen är Sveriges interreligiösa råd (SIR) som fungerar som en mötesplats för religiösa ledare. SIR vill utgöra en enad röst gentemot antisemitism, islamofobi och all annan religionsfientlighet i Sverige. I ett demokratiskt samhälle har alla skyldighet att försvara religionsfriheten och därför uppmanar vi både myndigheter och allmänheten att öka sina ansträngningar att tillsammans förhindra attacker mot religions- och trosfriheten.

Manifestationens intensiva period är avslutad, men du kan fortfarande vara med och sprida manifestationens budskap genom att läsa upp uttalandet i ditt sammanhang!

Läs mer om Vägra hata

Läs uttalandet från Sveriges interreligiösa råd

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page