Världsveckan för fred i Palestina och Israel

Den 18 till 24 september 2016 förenas kyrkor världen över i en gemensam vecka för fred i Palestina och Israel. Det är en möjlighet att be och visa sitt stöd för rättvisa, fred och försoning för alla i Palestina och Israel.

Temat 2016 är ”Gud har rivit skiljemuren” från Efesierbrevet 2:14: Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen.

Församlingar uppmanas att be och samtala om vad som kan göras för att främja fred och rättvisa. En särskild bön från Jerusalem tas fram för veckan. Budskapet från veckan är att nu är det tid för palestinier och israeler att dela en rättvis fred.

Världsveckan för fred i Palestina och Israel  är ett initiativ av Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF)  som är en del av Kyrkornas Världsråd. Varje år väljs ett särskilt tema för utbildning, påverkan och förbön. PIEF uppmanar de som vill engagera sig i år att använda #DismantlingBarriers på sociala media. En särskild bön från Jerusalem kommer att läggas upp inför veckan.

Läs mer på Kyrkornas Världsråds webbplats (engelska)

På PIEF:s webbplats hittar du tips på fler aktiviteter (på engelska)

Bönekort om veckan för utskrift och utdelning:
Världsveckan för fred i Palestina och Israel
Flyern klipps i fyra delar så att bönekorten blir A6 format.

Här hittar du Jerusalembönen översatt till svenska.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page