Events

Sep 4
Inspirationsdag Diakonins månad - Psykisk (o)hälsa och åldrande
2018-09-04 -
Inspirationsdag för Diakonins månad. Under många år har äldre personers psykiska (o)hälsa varit förbisett. Kroppen har varit i fokus och...
Uppsala domkyrka, Uppsala
Sep 6
Värme-kurs Halmstad
2018-09-06 - 2018-09-07
Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn...
Martin Luthers kyrka, Halmstad
Sep 9
Diakonins månad 2018
2018-09-09 - 2018-09-30
Diakonins månad i september är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal...
Ekumeniska centret, Stockholm
Sep 21
Inspirationsdag - arbets- och referensgrupper
2018-09-21 -
Fredag den 21 september inbjuder SKR alla referens- och arbetsgrupper till en inspirations- och informationsdag i ekumenikens tecken på Ekumeniska centret...
Ekumeniska centret, Stockholm
Okt 12
Värme-kurs Örebro
2018-10-12 - 2018-10-13
Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn...
Örebro Missionsskola, Örebro
Nov 3
Den svenska ekumeniska helgen
2018-11-03 - 2018-11-04
Under allhelgonahelgen inbjuder Sveriges kristna råd tillsammans med Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan till en ekumenisk helg i Uppsala för att bland annat uppmärksamma...
Uppsala domkyrka, Uppsala
Nov 6
Utbildning Institutionssjälavården 2018/2019
2018-11-06 - 2019-04-04
Sveriges kristna råd inbjuder till en gemensam utbildning för medarbetare med tjänster inom institutionssjälavården (präster, pastorer, diakoner, ordensystrar m.fl). Utbildningen...
Stiftsgården Marielund, Ekerö
Nov 8
Värme-kurs Luleå
2018-11-08 - 2018-11-09
Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn...
Missionkyrkan, Luleå
Nov 18
Kyrkornas globala vecka 2018
2018-11-18 - 2018-11-25
Vem får höras? Runt om i världen ser vi i dag att människors möjligheter att uttrycka sina åsikter och utöva...
Ekumeniska centret, Stockholm
Dec 6
Värme-kurs Helsingborg
2018-12-06 - 2018-12-07
Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn...
Maria församling, Helsingborg
1 2

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page