Events

Mar 8
#Värme Stockholm
2018-03-08 - 2018-03-09
Regionala utbildningar för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkor eller inom den ideella sektorn. Tiderna är klockan...
Katarina församling, Stockholm
Mar 12
Kyrka-Polis i Samverkan
2018-03-12 - 2018-03-15
Utbildningsmål Efter utbildningen skall deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter....
Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna, Solna
Mar 21
Konvertiter i asylprocessen
2018-03-21 -
Uppsala stift, Betlehemskyrkan i Gävle och Sveriges kristna råd (SKR) bjuder onsdagen den 21 mars in till en högaktuell utbildning...
Betlehemskyrkan, Gävle
Apr 11
Kyrkornas nätverksdagar för migrations- och integrationsfrågor
2018-04-11 - 2018-04-12
Välkommen på ekumeniska dagar för kunskapspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte om en av vår tids mest aktuella ämnen. Även i år...
Immanuelskyrkan, Stockholm
Apr 18
Konvertiter i asylprocessen
2018-04-18 -
Sveriges kristna råd (SKR) arrangerar i samarbete med Göteborgs stift, Svenska kyrkan en utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktar...
Evangeliska Brödraförsamlingen, Göteborg
Apr 19
#Värme Eskilstuna
2018-04-19 - 2018-04-20
Regionala utbildningar för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkor eller inom den ideella sektorn. Tiderna är klockan...
Fors församlingshem, Eskilstuna
Maj 16
Årskonferens
2018-05-16 - 2018-05-17
Gemensam årskonferens för Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet. Preliminärt program 16 maj 12.00 (ca) Ankomst Malmö 12.30 Lunch 14.00 Inledningsandakt...
Europaporten, Malmö Pingstförsamling, Malmö
Maj 17
#Värme Skellefteå
2018-05-17 - 2018-05-18
Regionala utbildningar för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkor eller inom den ideella sektorn. Tiderna är klockan...
EFS-kyrkan, Skellefteå

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page