Samverkan för fred

SKRs fredsarbete syftar till att samordna kyrkors och ekumeniska organisationers fredsarbete. Som ett redskap för detta finns referensgruppen för fred där information utbyts om bland annat opinionsarbete, materialproduktion och olika event i syfte att söka en förstärkt samverkan i olika konstellationer. Referensgruppen följer också det internationella ekumeniska fredsarbetet och söker former för svensk delaktighet.

I referensgruppen för fred sitter representanter för SKRs medlemskyrkor och andra närstående organisationer.

img_9914

SKRs referensgrupp för fred hösten 2016.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page