Fredens väg (Ryssland)

Under senare år har många organisationer, inte minst kyrkor och fredsrörelser, uppmärksammat behovet av civila kontakter och förtroendeskapande åtgärder mellan svenska och ryska medborgare och organisationer.

Fredens Väg – ett samarbete mellan Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan Stockholms stift, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och Sveriges kristna råd – blev ett samlat uttryck för detta behov. En egen rapport av Helena Höij har publicerats (se nedan). Fredens väg har också haft nära kontakt med ett grundarbete som redovisar ett brett register av kontakter, och utfördes 2016-2017 av Lars Ingelstam, i samverkan även med det svenska OSSE-nätverket och svenska Pugwash.

Här kan du ladda ner filer (de passar bäst för att läsas och eventuellt printas ut i A5-format):

GRANNLAGA, en översikt av Lars Ingelstam, med Viktor Sundman, över kontakter med ryssar och Ryssland (260 sid)

FRIENDLY RELATIONS, en engelsk-språkig sammanfattning av GRANNLAGA (60 sid)

VÄNSKAPLIGA FÖRBINDELSER. Om kontakter mellan kyrkor i Ryssland och Sverige, av Helena Höij, projektledare för Fredens Väg (48 sid)

Bredda och stärk samarbetet mellan svenskar och ryssar. Rapport från en konferens 10 maj 2017, anordnad av OSSE-nätverket, Fredens Väg och Studieförbundet Bilda (36 sid)