Referensgrupp för Fred

Ett antal organisationer finns samlade i vår ekumeniska referensgrupp för fredsarbete.

Medlemmar i referensgruppen för fred är:
Equmeniakyrkan
Kristna Fredsrörelsen
Life & Peace Institute
Sensus studieförbund
Stockholms katolska stift
Studieförbundet Bilda
Svenska kyrkan
Svenska kyrkans unga
Svenska missionsrådet
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Sveriges kristna råd

Syfte
Verka för hållbar fred i familj och samhälle, fred med jorden, fred på marknaden och fred mellan folken.

Mandat
Gruppen formas av koordinatorn för fred och verkar på mandat från direktorn för ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle. Arbetet ingår i SKRs område Fred, rättvisa och hållbar miljö.

Uppdrag
Informera varandra om vad som görs i våra olika sammanhang.
Förstärka effekterna av det som sker genom att samordna våra insatser där så är lämpligt.
Förhålla sig till de frågor som anges för området fred i SKRs handlingsplan för året.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page