Resursbank

Här hittar du material för gudstjänst och studier, du hittar tips på skönlitteratur, film och faktaskrifter. Verktyg för fred innehåller för fördjupning inom fredsteologi och tips på hur man konkret kan arbeta för fred.

VerktygslådaVerktyg för fred

Sidan är byggd utifrån olika teman: gudstjänst, studiematerial, skönlitteratur, fredsteologi, faktaskrifter, film, aktion, resursorganisationer (se länkar i menyn ovan).

Under varje tema finns en rad förslag på olika material samt kommentarer som lämplig målgrupp, svårighetsgrad eller hur mycket tid man behöver lägga på materialet.

Den här verktygslådan är inte statisk, utan uppdateras kontinuerligt. Det nyaste tillskottet är den interreligiös fredsantologin.

Hör gärna av dig om du har tips som skulle passa bra här eller om det är någon typ av material som saknas.

Kontakt koordinator Henrik Rosén, henrik.rosen(a)skr.org, 08-4536808.