Faktaskrifter

Här hittar du en rad olika intressanta faktaskrifter om fredsfrågor.


Fredens Väg – Ryssland

Fredens väg är ett samarbete mellan Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan Stockholms stift, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och Sveriges kristna råd – blev ett samlat uttryck för detta behov. En egen rapport av Helena Höij har publicerats (se nedan). Fredens väg har också haft nära kontakt med ett grundarbete som redovisar ett brett register av kontakter, och utfördes 2016-2017 av Lars Ingelstam, i samverkan även med det svenska OSSE-nätverket och svenska Pugwash.

Här kan du ladda ner filer (de passar bäst för att läsas och eventuellt printas ut i A5-format).

GRANNLAGA, en översikt av Lars Ingelstam, med Viktor Sundman, över kontakter med ryssar och Ryssland (260 sid)

FRIENDLY RELATIONS, en engelsk-språkig sammanfattning av GRANNLAGA (60 sid)

VÄNSKAPLIGA FÖRBINDELSER. Om kontakter mellan kyrkor i Ryssland och Sverige, av Helena Höij, projektledare för Fredens Väg (48 sid)

Bredda och stärk samarbetet mellan svenskar och ryssar. Rapport från en konferens 10 maj 2017, anordnad av OSSE-nätverket, Fredens Väg och Studieförbundet Bilda (36 sid)

Fred, säkerhet, försvar. Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik
2014, Sveriges kristna råd, författare: Lars Ingelstam och Anders Mellbourn
Den här boken är författad på uppdrag av Partnerskap 2014, en sammanslutning av ett femtontal ideella organisationer.
Kan laddas ner som PDF utan kostnad
Beställ en tryckt version hos Sveriges kristna råd.

Prislappar för fred och säkerhet
2014, Sveriges kristna råd, författare: Lars Ingelstam och Anders Mellbourn
rapporten illustrerar författarna hur måttliga tillskott i statsbudgeten, en respektive två miljarder kronor, skulle kunna förstärka insatserna för en alternativ politik redan inom ett par år: några steg mot förverkligandet av en säkrare och fredligare värld.
Kan laddas ner som PDF utan kostnad
Beställ en tryckt version hos Sveriges kristna råd

Vägval fred och säkerhet – En ny svensk politik är en kortversion av tidigare skrifter, Fred säkerhet försvar – Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik och Prislappar för fred och säkerhet. Den sistnämnda titeln är en ”förkortad huvudrapport och prislappsutredning”.
2014, Sveriges kristna råd, författare: Lars Ingelstam och Anders Mellbourn
Ladda ner den i PDF format utan kostnad
Beställ en tryckt version hos Sveriges kristna råd

Peace, security, defence
2014, Sveriges kristna råd, författare: Lars Ingelstam och Anders Mellbourn
Detta är den engelska versionen av Vägval, fred och säkerhet.
Ladda ner den i PDF format utan kostnad.
Beställ en tryckt version hos Sveriges kristna råd

FRED – detta vill kyrkorna i Sverige
2010, Sveriges kristna råd
Hämta som PDF eller beställ: Skriftserien (14)

Kartläggning, religiöst motiverat fredsarbete
2013, Sveriges kristna råd
I en värld där konflikter ibland uppstår eller motiveras utifrån religiösa övertygelser  behöver ett interreligiöst fredsarbete förstärkas. Vilka initiativ finns för religiöst motiverat arbete för fred och mot extremism idag? Sveriges kristna råd har låtit göra en kartläggning och resultatet finns i denna rapport, där 57 olika initiativ identifierats.
Kartläggning religiöst motiverat fredsarbete
Tabell för utskrift: SKR kartläggning tabell

Religionernas fredsskapande kraft
2002, Kristna fredsrörelsen

Fred bygger vi tillsammans
2011, Sonja Gunarsson, Tore Samuelsson red.
Hämta som PDF eller beställ hos Life and Peace Institute, www.life-peace.org

Shalom in shallah
2011, Sune Fahlgren, red.
Beställ hos Artos & Norma Bokförlag, www.artos.se
Studiehandledning till boken finns här: Länk

I väntan på freden
2012, Sveriges Kristna Råd
Beställ eller läs som PDF på www.skr.org/seappi

The Gothenburg Process, Faith based advocacy for disarmament
2009, Peter Brune
Kan beställas från: Beställ

Fångad av ickevåld
Jean Zaru, Cordia 2010 (org. Ockupied by nonviolence, 2008)
Jean Zaru har levt sitt liv som lärare i Ramallah på Västbanken. Hon tillhör kväkarna, den lilla men världsvida kristna pacifistiska gruppen. I Ramallah förverkligar hon en radikalpacifism som innebär så mycket mer än bara att inte ge igen. Kan köpas i nätbokhandel.

Religion – fredsstiftare eller krigshetsare?
Peter Brune och Erik Brattberg, Life & Peace Institute, 2009
Häftet presenterar olika synsätt på religion och konflikt, både ur ett teoretiskt och forskningsperspektiv och med praktiska exempel från dagens värld.

Striving in Faith – Christians and Muslims in Africa Anne Kubai och Tarkegn Adebo, Life & Peace Institute, 2008
Boken innehåller fallstudier från Etiopien, Nigeria, Sudan och Tanzania. Människors     identitet, inte minst de religiösa, utmanas av socio-ekonomiskaförändringar. Forskningsrapporterna är från 2006-2007 men mycket är relevant i ljuset av  ökande spänningar och konflikter i en rad länder där kristna och muslimer lever eller brukade leva, sida vid sida.

Fler tips från Life and Peace Institute hittar du här: Skrifter från Life and Peace Institute

Fler skrifter från Kristna fredsrörelsen finns här:www.krf.se/publikationer