Fredsteologi

Här hittar du teologiska texter och skrifter på temat fred.

Att slå följe för fred – lanserades av Sveriges kristna råd och Marcus förlag  i mitten av september 2014.

Läs mer om boken

Boken är en fredsteologisk antologi med åtta röster om tro och handling från olika kyrkor. Åtta författare skriver personligt om hur Jesu uppmaning till fred och försoning har format dem och deras kyrkas praktik och uppdrag.

Medverkande skribenter är Björn Cedersjö (red), Andreas  W Andersson, Sofia Camnerin, Madeleine Fredell, KG Hammar, Julia Ryberg, Nils-Eije Stävare och Daniel Öhrvall. 
Be
ställ boken genom Marcus förlag

Fred är vägen till fred
2013, Marcus förlag och Sveriges kristna råd
Del 1
KG Hammar, Fred är vägen till fred – utkast till en fredsteologi
Del 2
Kortare texter av Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Anna Andersmark, Sofia Camnerin, Sofia Walan, Henrik Grape, Kerstin Bergeå och ”Brevet till Busan” av Karin Wiborn, Lasse Svensson och Anders Wejryd.
Läs mer under SKR-sidans huvudflik ”Material” under ”Böcker/Häften”.

Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred
2012, Sveriges kristna råd
Dokumentet ger en teologisk grund för kristet fredsarbete, talar om de utmaningar och hot som finns och ger signaler om vad en rättfärdig/rättvis fred skulle kunna innebära i samhället, med jorden, på marknaden och mellan folken.
Beställ eller hämta hem som PDF: Beställ
(Det finns en studieplan skriven av Annika Spalde, se ”Studiematerial”.)

FRED – detta vill kyrkorna i Sverige
2010, Sveriges kristna råd
Finns som PDF och går även att beställa i pappersformat: Beställ

Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja
Kristina Hellqvist, red. Arcus förlag, 2010
En teologisk antologi om hur vi kan bemöta främlingsfientlighet och rasism i kyrkan. Beställ från Arcus förlag www.arcusforlag.se

Jesus och ickevåld
Klaus Engell-Nielsen, red. Kristna fredsrörelsen, 2006
I antologins texter växer olika röster och perspektiv samman och pekar mot en Jesus som   utmanar oss att följa honom allt djupare in på ickevåldets väg. Beställ hos: Länk

Ett annat rike – en ickevåldsteologi
Annika Spalde, Arcus förlag 2009
Ett annat rike vill hjälpa oss att upptäcka den gåva som ickevåld är. Det handlar om Guds rike som en inbjudan till människor att leva en motkultur, och därigenom bli befriade från både våldsutövning och handlingsförlamning inför våld och förtryck.

I vänliga rebellers sällskap
Annika Spalde & Pelle Strindlund, Arcus förlag 2004
Den första boken på svenska om kristet ickevåld. Det är en initierad resa genom det kristna ickevåldets historia och tänkande. Samtidigt är det ett mycket personligt dokument, där författarnas ställningstaganden, upplevelser och dagboksanteckningar från sina fängelsevistelser.

Fångad av ickevåld
Jean Zaru, Cordia 2010 (org. Ockupied by nonviolence, 2008)
Jean Zaru har levt sitt liv som lärare i Ramallah på Västbanken. Hon tillhör kväkarna, den lilla men världsvida kristna pacifistiska gruppen. I Ramallah förverkligar hon en radikalpacifism som innebär så mycket mer än bara att inte ge igen. Kan köpas i nätbokhandel.

Den oemotståndliga revolutionen
Shane Claiborne, Cordia 2007 (org. Irresistible revolution, 2006)

Shane Claiborne beskriver i Den oemotståndliga revolutionen en autentisk kristendom som är rotad i tro, handling och kärlek. En rörelse som börjar i hjärtat och via händerna sträcker sig ut till en sårad värld.

I försoningens tjänst – tankar om sanning, rättvisa, fred och barmhärtighet 
Svenska kyrkan, 2007
Beställ hos Svenska kyrkans informationsservice på 018-16 96 00 ellerinfo@svenskakyrkan.se

Världens kurs, Tron som drivkraft
Ett material om globala rättvisefrågor och hur tron kan vara en drivkraft för engagemang. Framtaget av Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och Sensus studieförbund. Materialet hittar du här: Länk

Shalom Jord
Harry Månsus, 1983, Libris förlag