Interreligiös fredsantologi

Flera lokala interreligiösa råd och nätverk är etablerade på många platser i Sverige och Manifestationen Vägra hata 2015 gav upphov till ytterligare initiativ. Samtidigt saknas interreligiösa lokala råd och nätverk i flertalet av Sveriges kommuner. Genom en interreligiös fredsantologi vill vi lyfta fram goda exempel på religionsdialog och lokalt interreligiöst fredsarbete från olika delar av landet.

THUMBfika

Tillsammans med Sveriges interreligiösa råd har Sveriges kristna råd tagit fram en interreligiös fredsantologi. Antologin består av korta filmer och en skrift. De är tänkta att vara ett underlag för samtal kring fred, religionsdialog och interreligiöst fredsarbete lokalt – så väl som globalt.

Fem korta filmer om lokalt interreligiöst fredsarbete finns i Sveriges interreligiösa råds kanal på Youtube. Filmerna om Fika för fred i Botkyrka (bild ovan), Tempelturen i Göteborg (bilden nedan), Vandring för vänskap i Stockholm samt ”Se murarna, bygg broarna” om dialogutbildningar för ungdomar i Malmö, når du via denna länk: https://www.youtube.com/channel/UCr14C422E-Ioa-gln6zdf8g

Ingrid Burström, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund har tagit fram samtalsfrågor till filmerna. Ladda ner PDF: Samtalsfrågor filmer interreligiös fredsantologi

THUMBtempeltur

Filmerna har tagits fram av Sveriges kristna råd i nära samarbete med Sveriges interreligiösa råd. De är producerade av Martin Arvebro med stöd av Folke Bernadotteakademin.

Vi hoppas att filmerna ska ge inspiration till befintligt och framtida interreligiöst fredsarbete.

En skrift som heter ”Fred i religionens namn!”, publicerad under våren 2017. I boken finns sju personliga skildringar om fredens grund och ursprung inom olika religioner. De visar sig gömma rika resurser för arbetet mot en fredligare värld. Det är en unik samling texter som visar på skillnader och likheter i religionernas uttryckssätt, traditioner och fredssträvanden. I en avslutande del finns studieplan och frågor för samtal och fördjupning.

Läs pressmeddelandet om boken här >>

Klicka här för att beställa boken från Marcus förlag.

Här kan du ladda ner fyra hörn och påstående övningar!