Resursorganisationer

Här hittar du förslag på organisationer som kan lite extra om fred, konflikt och ickevåld. Varför inte bjuda in dem som ett inslag i en studiecirkel eller till en föreläsning/workshop?

Kerstin, ickevåldsekreterare för Kristna Fredsrörelsen
Kerstin Bergeå på bilden är ickevåldssekreterare på Kristna fredsrörelsen, en av de resursorganisationer som du kan läsa om nedan.

Ageravolontärerna  www.svenskakyrkan.se/agera
Om du är mellan 18 och 30 år och längtar efter att förändra världen kan du genom Svenska kyrkan bli Ageravolontär.

Diakoniaaktivister www.diakonia.se/aktivist
Är du en ung människa som tröttnat på orättvisor och fattigdom? Gå med i en av Diakonias aktivistgrupper – bli en eldsjäl som är med och förändrar världen. En aktivist är intresserad av internationella frågor och vill göra världen till en mer rättvis plats för alla människor.

Fredsobservatörer www.krf.se
Kristna Fredsrörelsen skickar fredsobservatörer till konfliktdrabbade områden i Colombia, Guatemala och delstaten Chiapas i Mexiko. Syftet är att ge utrymme för lokalt freds- och människorättsarbete och att skydda civilbefolkningen. Metoden kallas ”preventiv närvaro” och handlar om att förebygga våld. Närvaron av fredsobservatörer har en skyddande och våldsdämpande effekt. Denna effekt uppnås genom att observatörerna ingår i internationella nätverk av organisationer och personer som reagerar på brott mot de mänskliga rättigheterna.

Följeslagare https://foljeslagarprogrammet.se/
Följeslagarens roll är att vara en preventiv närvaro. Tanken är att en utomstående tredje part kan ha en skyddande och våldsdämpande effekt i konflikten. I den positionen försöker man finna sätt att stödja arbetet för en lösning eller hantering av konflikten. Följeslagaren finns på plats för att slå följe och visa solidaritet med personer och organisationer. Som tredje part är följeslagaren opartisk så till vida att han eller hon inte tar någon av de stridande parternas parti. Däremot är följeslagaren inte neutral gentemot brott mot de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt oavsett vem som utför dem.  Ickevåld är både metod och princip för följeslagarprogrammet. Det handlar inte bara om frånvaron av våld utan att på ett ickevåldsligt sätt finnas och agera för och med de fredskrafter som finns i området.

Ickevåldsutbildare www.krf.se eller www.bilda.nu
En ickevåldsutbildare är utbildad i ickevåld. Tillsammans med en ickevåldsutbildare får du testa vilka verktyg som kan användas för att skapa en bättre värld? Genom övningar och rollspel öka förståelse av vad ickevåld är?  Hur vi kan använda oss av ickevåld för att skapa ett bättre liv för oss och vår omgivning? Idag används ickevåldsmetoder mer än någonsin, vilket har revolutionerat världen och bidragit till mer demokrati, rättvisa, fred och frihet.

Salaams vänner www.salaamsvanner.se
Salaams vänner är en organisation som tror på freden. Man är fredsbyggare. Det handlar inte bara om att prata, det handlar om att agera. Salaams vänner vill lyfta fram budskapet om fred som finns i både den kristna och den muslimska traditionen.

Sveriges muslimska fredsagenter http://www.sensus.se/Var-pedagogik/Koncept/Fredsagenter/
En organisation för svenska unga muslimer som tillsammans vill vi bygga ett nationellt nätverk för fredsarbete och utbilda ungdomar i frågor som rör islam, fred och mänskliga rättigheter.

Svenska kyrkans unga – globala arbetsgruppen www.globalt.nu
Svenska Kyrkans Unga som jobbar extra mycket med globala frågor, såsom rättvis handel, klimatförändringar och mycket mer.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page