Fredsagenda 2014

Många organisationer samarbetade kring fredsarbete under 2014. Studier och evenemang kan läsas på www.fredsagenda2014.se

År 2014 hade 200 år gått utan att Sverige haft väpnade konflikter i närområdet. Fredsåret 2014 ville vara ett öppet fönster för den aktiva demokratiska dialog om vår freds- och säkerhetspolitik som efterlysts i decennier.

Våren 2012 bildades därför nätverket Partnerskap 2014 av ett femtontal organisationer med syftet att bidra till en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till civilt arbete med förebyggande av våld och väpnad konflikt samt fredsbyggande som huvudkomponenter i en aktiv svensk freds- och säkerhetspolitik.

Hösten 2012 fick en expertgrupp i uppdrag att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning. I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten Fred, säkerhet, försvar. Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik.

 

Läs mer om Partnerskap 2014

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page